Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Passi - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Palvelut suomalaisille : Passi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Passi

Passinhakuohjeet

Passihakemus on jätettävä ulkomailla aina henkilökohtaisesti. Myös lapsen on oltava henkilökohtaisesti paikalla huoltajansa kanssa passia anoessa. Vuoden 2017 alusta lähtien myös henkilökorttia on mahdollista anoa Lontoon-suurlähetystön kautta. Isossa-Britanniassa ainoa passinantopiste on Lontoon-suurlähetystö. Kunniakonsulit eivät vastaanota passi- tai henkilökorttihakemuksia. Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikön asiakaspalveluun tulee varata aika etukäteen online-ajanvarausjärjestelmän kautta

Asiakaspalvelu

Ennen hakemuksen jättämistä on hakijan velvoite varmistaa, että omat väestörekisteritiedot ovat ajan tasalla (nimi-, osoite- ja kansalaisuustiedot, syntymän, avioliiton tai avioeron rekisteröinti). Hakemus voidaan laittaa vireille vain jos tiedot väestötietojärjestelmässä (VTJ) ovat oikein. Mikäli tiedoissa on korjattavaa, passin saaminen viivästyy ja hakija voi joutua asioimaan suurlähetystössä useamman kerran.

Tietojen tarkistamista ja korjaamista varten tulisi olla yhteydessä maistraattiin.

Maistraatti

Passi- ja henkilökorttiasioihin liittyvät tiedustelut sähköpostitse consulate.lon@formin.fi

Passihakemukseen tarvitaan

 • Passi tai henkilökortti
 • Yksi passivalokuva. Kuvan tulee olla uusi (alle 6kk), ja kuvassa kasvojen koon tulee olla leuasta päälakeen 32-36 mm. Ilmeen tulee olla neutraali ja taustan vaalea. Suosittelemme passikuvaajan käyttöä. Suurlähetystö ei hyväksy sähköisiä kuvia.

Passikuvaohje

 • Alle 18-vuotias tarvitsee passihakemukseen huoltajiensa suostumuksen ja valokopiot heidän passeistaan. Jos toinen huoltajista ei ole mukana passia anottaessa, tulee hakijan esittää poissaolevan huoltajan päiväämä ja allekirjoittama suostumuskirje sekä kopio hänen passistaan.

pdfHuoltajan suostumus

Tärkeä tietää ennen passin anomista:

 • Kaksoiskansalaisen tulee tarvittaessa voida todistaa, että hakija on säilyttänyt Suomen kansalaisuuden täytettyään 22 vuotta.
 • Asevelvollisuusikäisen passinhakijan tulisi esittää todiste ase- tai siviilipalveluksestaan tai siitä vapauttamisesta sotilaspassilla tai Puolustusvoimien asiakirjalla.
 • Jos voimassaoleva passi on varastettu tai kadonnut, tulee uutta passia haettaessa esittää poliisille tehty rikos- tai katoamisilmoitus. Henkilöllisyyden todisteeksi hakijan on myös esitettävä jokin muu kuvallinen henkilöllisyystodistus.
 • Mikäli passihakijan nimi on muuttunut esim. avioliiton myötä, on nimenmuutos rekisteröitävä Suomen väestörekisteriin ennen hakemuksen jättämistä.
 • Nykyisen ulkomaisen osoitteen tulee olla ajantasalla Suomen väestörekisterissä.
 • Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen on aina rekisteröitävä Suomen väestörekisteriin ennen passihakemuksen jättämistä. Suomalaisen henkilötunnuksen (väestörekisteriote) mukaan ottaminen nopeuttaa asiointia suurlähetystössä.

Passin maksaminen, käsittelyaika ja nouto/lähetys

Passin käsittelymaksu maksetaan punnissa hakemusta jätettäessä pankki- tai luottokortilla. Tämän hetkisen hinnan punnissa voi tarkistaa täältä:
Palveluhinnasto

Normaalin viiden vuoden passin käsittelyaika on 1-2 viikkoa.

Valmis passi voidaan noutaa suurlähetystöstä henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Passin noutaminen tapahtuu suurlähetystön virka-aikana. Passi voidaan myös postittaa, jolloin asiakkaan on tuotava mukanaan prepaid Special Delivery -kirjekuori, joka suositellaan hankkimaan etukäteen postitoimistosta.

Voimassaoleva passi raukeaa automaattisesti kun uusi passi luovutetaan. Edellinen passi tulee kuitenkin aina mitätöidä tai hävittää.


Kadonnut tai varastettu passi

Jos voimassa oleva passi on varastettu tai kadonnut, on uutta passia haettaessa esitettävä poliisille tehty rikos- tai katoamisilmoitus. Passinhakijan henkilöllisyys on varmistettava jollakin muulla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Huom! Jos passi katoaa lomamatkalla Britanniassa, ja henkilöllä on jo varattu matka takaisin kotimaahan, niin lentoyhtiöstä riippuen voi paluulennolle pääsy olla mahdollista rikosilmoituksella ja kuvallisella henkilöllisyystodistuksella esim. ajokortilla tai passikopiolla. Erityistilanteesta tulee kuitenkin aina ilmoittaa etukäteen suoraan lentoyhtiöön.

Väliaikainen passi

Väliaikainen passi voidaan myöntää vain erityisestä syystä, johon passinhakija ei ole voinut varautua ennalta kuten katoaminen tai varkaus, ja jos passin myöntäminen nopeutetussakaan aikataulussa (pikapassi) ei ole mahdollista. Väliaikaisen passin myöntämisen edellytykset harkitaan aina tarkkaan ja tapauskohtaisesti.Väliaikainen passi myönnetään vain tarvittavan matkan ajaksi eli pääsääntöisesti kotimatkaa varten.

Väliaikainen passi ei ole biometrinen passi ja kaikki maat eivät välttämättä hyväksy väliaikaista passia maahantuloon, mm. USA vaatii väliaikaiseen passin erillisen viisumin.

Kaksoispassi

Uusi passi voidaan poikkeustapauksissa myöntää aiempaa passia peruuttamatta, jos esimerkiksi voimassa oleva passi on ulkomaan viranomaisen hallussa tai ulkomaan viranomaisen passiin tekemät merkinnät estävät matkustamisen toiseen maahan. Uuden passin täytyy kuitenkin tässä tapauksessa olla tarpeen työn tai muun erityisen painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi. Erityisestä syystä on voitava esittää luotettava selvitys.

Ulkomailla syntyneen Suomen kansalaisen ensimmäinen passi

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen on aina rekisteröitävä erikseen Suomen väestörekisteriin. Vasta kun rekisteröinti on valmistunut ja lapsi on saanut henkilötunnuksen, voidaan hänelle hakea passia. Lapsen on oltava paikalla passianomusta jätettäessä. Alaikäinen tarvitsee passihakemukseen lisäksi kaikkien huoltajien suostumuksen ja kopiot heidän passeistaan. Passia hakiessa on suositeltavaa ottaa mukaan väestörekisteriote/henkilötunnus.

Lisätietoja syntymän rekisteröinnistä: Rekisteröinnit väestörekisteriin

Hyvä tietää

 • Kaikki elokuun 2006 jälkeen myönnetyt Suomen passit ovat biometrisia passeja (poikkeuksena väliaikainen passi ja hätäpassi).
 • Biometrisen passin tietosivun sisällä on mikrosiru. Sirulle on tallennettu henkilötiedot, kasvokuva, passin tiedot sekä sormenjäljet.
 • Passin voimassaoloaika on enintään viisi vuotta.
 • Alle 18-vuotiasta lasta ei voida merkitä vanhempien passiin vaan hänelle tulee hakea oma passi. Lapsen oikeus matkustaa vanhemman passilla päättyi 25.6.2012.
 • Väliaikaisia passeja myönnetään vain perustellusta syystä. Väliaikainen passi on koneluettava, mutta siinä ei ole sirua.
 • Valokuvien laatuun ja passinhakijan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Voimassaoleva passi raukeaa kun uusi passi luovutetaan sen haltijalle eikä sitä siten enää voi käyttää matkustusasiakirjana. Edellinen passi tulisi kuitenkin aina mitätöidä tai hävittää.
 • Nykyistä passia ei tarvitse jättää suurlähetystöön passihakemuksen käsittelyn ajaksi.

Henkilökortti

Vuoden 2017 alusta lähtien matkustusasiakirjoina kelpaavia henkikökortteja voidaan myöntää Suomen kansalaisille niissä Suomen edustustoissa, jotka toimivat myös passinhakupisteinä. Henkilökortti käy matkustusasiakirjana 28:ssa Euroopan maassa.

Edustustot voivat myöntää vain tavallisia henkilökortteja.Tavallinen henkilökortti voidaan myöntää myös alaikäiselle huoltajien suostumuksella.

Edustustoista ei voi hakea ilman huoltajien suostumusta myönnettäviä alaikäisen henkilökortteja, ulkomaalaisen henkilökortteja eikä väliaikaisia henkilökortteja.

Henkilökorttia haetaan passihakemuksen tavoin edustustosta henkilökohtaisesti eli mukana on oltava mm. nykyinen passi/henkilökortti ja uusi valokuva (tarkasta vaatimukset). Henkilökorttiin ei liitetä sormenjälkiä.

Henkilökortti maksetaan hakemusta jätettäessä. Tämän hetkinen hinta: Palveluhinnasto

Lisätietoja henkilökortista Suomen poliisin verkkosivuilta.

© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot