Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Storbritannien: resemeddelande - Finlands ambassad, London : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 15.11.2018

Storbritannien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Enligt de brittiska myndigheternas bedömning är hotnivån för internationell terrorism för närvarande på näst högsta nivån, vilket innebär att det finns en risk för terrorattacker. Allmänt taget är Storbritannien fortfarande ett relativt tryggt resmål. Se upp för ficktjuvar och för trafiken.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Storbritannien är ett populärt och generellt sett tryggt resmål som besöks av hundratals finländare varje dag.

Följ de lokala myndigheternas instruktioner vid eventuella undantagstillstånd.

Det allmänna nödnumret är 999 (och 112).

På webbplatsen Government Services hittar du instruktioner för nödsituationer, också t.ex. extrema väderfenomen, som översvämningar. Det finns också länkar till olika regioners egna webbplatser. https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies

Terrorism

De brittiska myndigheterna tar terrorhotet på stort allvar. Säkerhetsåtgärderna är strikta på flygplatser och vid större evenemang. Säkerhetsåtgärderna gäller tills de brittiska myndigheterna kommer med ny information.
De brittiska myndigheterna bedömer det internationella terrorhotet mot landet till nivån allvarlig (severe), vilket innebär att det förekommer en risk för terrordåd. Hotnivån är nu på näst högsta nivån på den femgradiga skala som tillämpas. Hotnivån förutsätter inte i sig några särskilda åtgärder av den som reser till landet. Myndigheterna kan till exempel skärpa säkerhetsåtgärderna. Det finns mer information t.ex. på webbplatsen för underrättelsetjänsten MI5 https://www.mi5.gov.uk/news/threat-level-to-the-uk-from-international-terrorism-raised-to-critical.

Inom Storbritannien är det i första hand landets egna myndigheter som svarar för individernas säkerhet och deras instruktioner bör följas. https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/countering-terrorism/Documents/NPCC_RHT.pdf

De mest aktuella uppgifterna om hotbilden i Storbritannien får man på inrikesministeriets webbplats, dvs. Home Office (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency) och genom att följa massmedierna, till exempel BBC:s tv-, radio- och webbnyheter (http://www.bbc.com/news).

Nordirland

Vi ber den som reser till Nordirland beakta att det kan förekomma attentat från splittrade grupper som ställt sig utanför fredsavtalet. I Belfast kan det förekomma oroligheter i synnerhet under sommaren och förhösten när de religiösa politiska grupperingarna håller sina parader. I Nordirland är hotnivån allvarlig (severe), vilket betyder att det förekommer en risk för terrordåd. Hotnivån är den näst högsta på den femgradiga skalan.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig kriminalitet. I shoppingområden och kollektivtrafiken kan det förekomma ficktjuvar och andra stölder, särskilt under rusningstid.

Antalet fickstölder ökar framför allt under turistsäsongen. Undvik därför att bära på dig passet eller annat värdefullt om det inte är nödvändigt.

Mera information och de lokala polisernas kontaktuppgifter hittar du här: http://www.police.uk/contact/force-websites

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vänstertrafiken förutsätter vana och försiktighet både när man färdas med bil och till fots.

Det råder trängsel och rusning på de internationella flygplatserna och resenärer uppmanas att ta sig till dem i god tid innan flygets avgång.

När du rör dig på offentliga platser och på flygplatser ska du hela tiden hålla i dina väskor och tillhörigheter eftersom föremål utan ägare kan föras bort och förstöras. Förbered dig på fördröjningar i säkerhetskontrollen på flygplatserna.

Trafikverket Transport for Londons webbplats hittar du här: https://tfl.gov.uk/

Hälsoläget

I Finland bosatta personer har vid tillfällig vistelse rätt till sjukvård också i andra EU- och EFTA-länder samt i Schweiz med Folkpensionsanstaltens (FPA) europeiska sjukvårdskort. Denna rätt omfattar det lagstadgade hälsoskyddet i vistelselandet eller den sjukvårdsservice som vistelselandets egen befolkning är berättigad till. Tilläggsupplysningar om FPA: s europeiska kort kan fås på FPA:s webbplats (http://www.kela.fi/web/sv). Kortet ersätter emellertid inte en reseförsäkring och vi rekommenderar en heltäckande reseförsäkring för alla.

Om dina receptbelagda mediciner håller på att ta slut under besöket eller om du behöver läkarvård får du hjälp av den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS avgiftsfria walk-in-hälsostationer. Kontaktuppgifter till den närmaste walk-in-stationen finns på NHS webbplats (http://www.nhs.uk/pages/home.aspx).

Britanniens officiella pandemi-webbplats: https://www.gov.uk/guidance/pandemic-flu

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Minderåriga personer som reser ensamma eller i sällskap av någon annan person än sin vårdnadshavare måste ha ett resetillstånd undertecknat av sina vårdnadshavare. Mer information:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, London

38 Chesham Place
LONDON SW1X 8HW
UNITED KINGDOM
+44 207 838 6200

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.11.2018


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter