Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Brexit – Frågor och svar - Finlands ambassad, London : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 14.7.2016

Brexit – Frågor och svar

UM.fi: Brexit - Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen

Europeiska kommissionen faktablad:
Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet som offentliggjordes den 14 november 2018

Min ena förälder är finsk, men jag har inte finskt medborgarskap. Kan jag ansöka om finskt medborgarskap?

Mer information om registrering av en finsk medborgare som är född utomlands och om dubbelt medborgarskap finns på vår webbplats.

På Migrationsverkets webbplats finns närmare information om förutsättningarna för att få medborgarskap och ansökningsförfarandet: Finskt medborgarskap.

Kan jag få både finskt medborgarskap och medborgarskap i Storbritannien eller någon annan stat?

Ja, Finland godkänner dubbelt och flerfaldigt medborgarskap. Ansökan om medborgarskap görs vid lokala myndigheter, i Storbritannien vid Home Office. Uppgiften om medborgarskap ska uppdateras och registreras i befolkningsregistret i Finland.

Mer information om dubbelt medborgarskap finns på vår webbplats: Medborgarskap.

Jag kommer att flytta till Storbritannien för att arbeta inom en snar framtid. Vad bör jag ta i beaktande med tanke på resultatet från EU-folkomröstningen?
Kan jag fortsätta bo/arbeta/studera i Storbritannien?

Storbritanniens medlemskap i EU fortsätter tills vidare som förut, dvs. det kommer inte att ske några omedelbara förändringar i rättigheterna, skyldigheterna eller den fria rörligheten för EU-medborgare som bor i Storbritannien. När Storbritannien har gjort sin formella anmälan om utträde inleds förhandlingar mellan Storbritannien och de övriga EU-länderna, där man närmare kommer överens om Storbritanniens utträde ur EU och landets nya relation till EU. Mer information: Gov.uk: Status of EU nationals in the UK: what you need to know och Status of EU nationals in the UK – email alerts.

Jag är en finländsk studerande, kan jag fortfarande ansöka till studier i Storbritannien?

Storbritanniens medlemskap i EU fortsätter tills vidare som förut, dvs. det kommer inte att ske några omedelbara förändringar i rättigheterna, skyldigheterna eller den fria rörligheten för EU-medborgare som bor i Storbritannien. När Storbritannien har gjort sin formella anmälan om utträde inleds förhandlingar mellan Storbritannien och de övriga EU-länderna, där man närmare kommer överens om Storbritanniens utträde ur EU och landets nya relation till EU.

Mer information: Gov.uk: Status of EU nationals in the UK: what you need to know och Status of EU nationals in the UK – email alerts.​

I Storbritannien finns för närvarande hundratals studerande från länder utanför EU och utbildning kommer sannolikt att vara en viktig exportprodukt för landet också i framtiden. Efter utträdet kan kostnaderna för studierna förändras, eftersom de brittiska universiteten för närvarande tar ut högre terminsavgifter för studerande från länder utanför EU än för studerande från EU-länder. Detta blir klart först under förhandlingarna.

 
Vi svarar gärna också på andra hithörande frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Skriv ut

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Uppdaterat 28.11.2018


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter