Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ambassaden - Finlands ambassad, London : Ambassaden

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Ambassaden

Ambassaden

Ambassaden är Finlands officiella representation i Storbritannien. Den fungerar som en bro mellan Finland och Storbritannien. Ambassadör Päivi Luostarinen leder ambassadens arbete. De politiska och ekonomiska uppgifterna utgör traditionellt viktiga delar i arbetet. Det innefattar bl.a. att förhandla, skapa nätverk och bevaka och rapportera om den politiska och ekonomiska utvecklingen i Storbritannien till Finlands regering och ministerier. En uppgift är också att ta hand om de praktiska arrangemangen vid officiella besök.

Ambassadens konsulära avdelning handlägger ärenden som rör pass och viseringar, utför notariattjänster och hjälper nödställda finländare i Storbritannien. Finland har dessutom 26 honorärkonsulat runt om i Storbritannien.

Press- och kulturavdelningen ger information till journalister, arrangerar pressträffar i samband med officiella besök och anordnar journalistresor till Finland. Avdelningen bevakar också vad som skrivs i brittisk media om Finland och internationell politik. Kulturavdelningen har som uppgift att med kulturen som verktyg främja finländska intressen genom att organisera evenemang och utbyten i samarbete med brittiska konstinstitutioner, museer och privata gallerier.

Finländska företag kan vända sig till ambassaden, exportkontoret Business Finland och Finsk-brittiska handelskammaren för att få hjälp i olika frågor. Centralen för turistfrämjande CTF:s kontor i Storbritannien marknadsför Finland som turistland. I London verkar också Finlandsinstitutet som lyder under undervisningsministeriet och har till uppgift att främja finländsk kultur i Storbritannien samt ha hand om högskolefrågor. Finska kyrkan i London fungerar som mötesplatser för finländare. Anglo-Finnish Society är den äldsta finsk-brittiska vänskapsföreningen i London.

Skriv ut

Uppdaterat 3.1.2018


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter