Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Rekisteröinnit väestörekisteriin - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Palvelut suomalaisille : Rekisteröinnit väestörekisteriin

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Rekisteröinnit väestörekisteriin

Ulkomailla pysyvästi tai tilapäisesti oleskevalla Suomen kansalaisella on velvollisuus ilmoittaa rekisterinpitäjälle ulkomailla oleskelun aikana tapahtuneista lisäyksistä, muutoksista ja korjauksista, jotka koskevat hänestä väestötietojärjestelmään tallennettuja tietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. lapsen syntymä, avioliitto, avioero, nimenmuutos ja osoitteenmuutos.

Ulkomailla asuvan suomalaisen henkilötietojen päivitysvelvoite

Perustietoja rekisteröinneistä

Syntymän rekisteröinti

Isossa-Britanniassa syntynyt Suomen kansalainen tulisi rekisteröidä väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

 • Valmiiksi täytetty ja allekirjoitettu ilmoituskaavake (PDF-lomake).

pdfIlmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta

 • Alkuperäinen Ison-Britannian viranomaisten antama ja Apostille legalisoitu ns. pitkä syntymätodistus. Pitkä versio todistuksesta ('full birth certificate') sisältää tiedon lapsen vanhemmista. Huom! Ison-Britannian viranomaisten antamat rekisteritodistukset tulee aina legalisoida ('Apostille Certificate') Legalisation Officessa. Rekisteröintiä väestörekisteriin ei voida tehdä ilman legalisointia. Syntymätodistukseen ei vaadita kielenkäännöstä. Lapsen isyys vahvistetaan myös Suomessa, mikäli isän tiedot löytyvät syntymätodistuksesta.

          Legalisointiohjeet löytyvät täältä: Get your document legalised

 • Valokopiot vanhempien passeista.

Ilmoituskaavake liitteineen toimitetaan postitse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari tai Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön (tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan maistraatille).

Ilmoituskaavake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja allekirjoittaa. Lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä myös kaksois- tai monikansalaisuudet tulee merkitä. Väestörekisteriin voidaan merkitä vain yksi äidinkieli.

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan maistraattiin. Useimmiten rekisteröinnin käsittely nopeutuu, mikäli asiakirjat toimitetaan suoraan maistraattiin. Maistraatti palauttaa alkuperäisen todistuksen vain pyydettäessä, ja vain osoitteeseen Suomessa.

Maistraattien yhteystiedot:  Maistraatti

Avioliiton tai parisuhteen rekisteröinti

Isossa-Britanniassa vihityn Suomen kansalaisen tulisi rekisteröidä avioliitto väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

 • Valmiiksi täytetty ja allekirjoitettu ilmoituskaavake (PDF-lomake).

pdfIlmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta

pdfIlmoitus ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta

 • Alkuperäinen Britannian viranomaisten antama ja Apostille legalisoitu vihkitodistus. Huom! Ison-Britannian viranomaisten antamat rekisteritodistukset tulee aina legalisoida ('Apostille Certificate') Legalisation Officessa. Rekisteröintiä väestörekisteriin ei voida tehdä ilman Apostille todistusta. Vihkitodistukseen ei vaadita kielenkäännöstä.

          Legalisointiohjeet löytyvät täältä: Get your document legalised

 • Valokopiot puolisoiden passeista.

Ilmoituskaavake liitteineen toimitetaan postitse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari tai Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön (tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan maistraatille).

Ilmoituskaavake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja molempien puolisoiden tulee se allekirjoittaa. Mikäli puolison sukunimi muuttuu vihkimisen jälkeen, ilmoitetaan nimenmuutoksesta myös oheisella ilmoituskaavakkeella. Lisätietoja parisuhteen rekisteröinnin yhteydessä tapahtuneesta sukunimenmuutoksesta maistraatista.

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan maistraattiin. Useimmiten rekisteröinnin käsittely nopeutuu, mikäli asiakirjat toimitetaan suoraan maistraattiin. Maistraatti palauttaa alkuperäisen todistuksen vain pyydettäessä.

Maistraattien yhteystiedot:  Maistraatti

Kuoleman rekisteröinti

Isossa-Britanniassa kuolleesta Suomen kansalaisesta tulisi ilmoittaa väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

 • Valmiiksi täytetty ilmoituskaavake (PDF-lomake).

pdfIlmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta

 • Alkuperäinen Britannian viranomaisten antama ja Apostille legalisoitu kuolintodistus. Huom! Ison-Britannian viranomaisten antamat rekisteritodistukset tulee aina legalisoida ('Apostille Certificate') Legalisation Officessa. Rekisteröintiä väestörekisteriin ei voida tehdä ilman Apostille todistusta. Kuolintodistukseen ei vaadita kielenkäännöstä.

         Legalisointiohjeet löytyvät täältä: Get your document legalised

 • Valokopio passista.

Ilmoituskaavake liitteineen toimitetaan postitse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari tai Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön (tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan maistraatille).

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan maistraattiin. Useimmiten rekisteröinnin käsittely nopeutuu, mikäli asiakirjat toimitetaan suoraan maistraattiin. Maistraatti palauttaa alkuperäisen todistuksen vain pyydettäessä.

Maistraattien yhteystiedot:  Maistraatti

Avioeron rekisteröinti

Isossa-Britanniassa voimaan tullut avioero tulisi rekisteröidä väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

 • Alkuperäinen avioeropäätös (decree absolute).
 • Akuperäinen EU-säännösten mukainen todistus.
 • Valokopio passista.

EU-alueella myönnetyt avioeropäätökset, joihin on liitetty EU-säännösten (artikla 39) mukainen todistus ovat sellaisenaan (ilman käännöstä ja apostille-legalisointia) päteviä Suomessa. Kyseisen todistuksen saa avioeron myöntäneeltä viranomaiselta. Todistus on täydelliseltä nimeltään "Certificate referred to in Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2203 of November 2003 concerning judgements in matrimonial matters"

Jos EU-säännösten mukainen todistus puuttuu, tarvitaan:

 • Alkuperäinen avioeropäätös (decree absolute).
 • Virallinen käännös avioeropäätöksestä suomeksi tai ruotsiksi.
 • Apostille legalisointi avioeropäätökseen ja käännökseen.

       Legalisointiohjeet löytyvät täältä: Get your document legalised

 • Valokopio passista.

Lisäohjeita sukunimen muutoksesta avioeron jälkeen ja ilmoituslomake maistraatin sivuilta tästä.

Asiakirjat toimitetaan postitse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari tai Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön (tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan maistraatille).

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan maistraattiin. Useimmiten rekisteröinnin käsittely nopeutuu, mikäli asiakirjat toimitetaan suoraan maistraattiin. Maistraatti palauttaa alkuperäisen todistuksen vain pyydettäessä.

Maistraattien yhteystiedot:  Maistraatti

Osoitteenmuutos

Ulkomailla pysyvästi tai tilapäisesti asuvan Suomen kansalaisen on tärkeää huolehtia siitä, että väestörekisterissä on ajantasaiset osoitetiedot. Siten myös Britanniassa tapahtuneesta osoitteenmuutoksesta tulisi aina ilmoittaa.

Osoitteenmuutoksen voi tehdä:

 • Sähköisesti tämän linkin kautta Muuttoilmoitus
 • Postitse, lähettämällä ilmoitus joko maistraattiin tai suurlähetystöön. Tulosta ilmoitus tämän linkin kautta Muuttoilmoitus
 • Sähköpostitse address(a)maistraatti.fi Muistathan ilmoittaa täydellisen nimesi ja syntymäaikasi (tai henkilötunnuksen).

Nimenmuutos

Suomalaisen pysyvästi Isossa-Britanniassa asuvan henkilön tulisi tehdä nimenmuutos paikallisen Deed Pollin kautta. Suomen viranomainen vaatii Deed Poll -päätökseen Apostille legalisoinnin ('Apostille Certificate'). Päätökseen ei vaadita kielenkäännöstä.

Legalisointiohjeet löytyvät täältä: Get your document legalised

Huom! Jos nimenmuutos johtuu avioliitosta, niin silloin nimenmuutoksesta ilmoitetaan avioliiton rekisteröinnin yhteydessä eikä Deed Poll päätöstä vaadita.

Changing name by Deedpoll

Alkuperäinen ja legalisoitu nimenmuutos, valokopio passista sekä allekirjoitettu selvityskirje toimitetaanpostitse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari tai Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön (tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan maistraatille).

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan maistraattiin. Useimmiten rekisteröinnin käsittely nopeutuu, mikäli asiakirjat toimitetaan suoraan maistraattiin. Maistraatti palauttaa alkuperäisen todistuksen pyydettäessä.

Maistraattien yhteystiedot:  Maistraatti


Matkustusilmoitus

Mahdollisen kriisitilanteen sattuessa edustusto jatkaa toimintaansa ja varautuu konsulipalvelulain edellyttämän avun antamiseen. Tämä apu koskee myös ulkosuomalaisia. Avustustoimenpiteet käsittävät ennen kaikkea asiakkaan hengen ja terveyden suojaamisen, sen sijaan asiakkaan omaisuuden suojaaminen ei kuulu edustuston tehtäviin

Mahdollisessa kriisitilanteessa avustustoimet nopeutuvat, jos edustustolla on toimialueella olevien suomalaisten yhteystiedot. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista ja saatuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti tietosuojasäännösten ja konsulipalvelulain mukaisesti.

Yhteystiedot voi ilmoittaa kätevästi ulkoministeriön uudistetussa matkustusilmoituspalvelussa. Suosittelemme ensimmäisellä kerralla rekisteröitymään (kohta Rekisteröidy palveluun), jotta voitte jatkossa päivittää matkustustietojanne ja ottaa yhteystiedot vaivattomasti uuden ilmoituksen pohjaksi. Uusi järjestelmä korvaa aiemmin käytetyt paperilomakkeet.

Linkki palveluun:  Matkustusilmoitus

© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot