Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Registreringar till befolkningsdatasystemet - Finlands ambassad, London : Konsulatets tjänster : Registreringar till befolkningsdatasystemet

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Registreringar till befolkningsdatasystemet

Befolkningsdatalagen förbliktar utomlands bosatta finländare att uppdatera sina personuppgifter genom att anmäla om förändringar till befolknigsdatasystemet som upprätthålls av magistraterna i Finland.

Utomlands bosatta finländares förpliktelse att uppdatera personuppgifter

Basuppgifter om registrering 

Obs! EU:s förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar börjar tillämpas den 16 februari 2019. Målet med reformen är att minska på de formaliteter och kostnader som sammanhänger med godkännandet av t.ex. äktenskaps- och födelseintyg. Läs mera: Förfarandet för godkännande av handlingar förenklas i EU-länderna

Blanketter

pdfAnmälan om utomlands född finsk medborgare

pdfAnmälan om utomlands vigd finsk medborgare

pdfAnmälan om utomlands avliden finsk medborgare

Registreringsblanketterna till befolkningsdatasystemet ska fyllas i elektroniskt. Klicka på länkarna ovan för att hämta blanketterna.

Bilagor till registreringar

EU:s förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar börjar tillämpas den 16 februari 2019. Målet med reformen är att minska på de formaliteter och kostnader som sammanhänger med godkännandet av t.ex. äktenskaps- och födelseintyg. Läs mera: Förfarandet för godkännande av handlingar förenklas i EU-länderna

  • Kopior på föräldrarnas pass. Vid anmälan om vigsel: kopior på makarnas pass.

Den ifyllda blanketten och bilagor lämnar du in med post till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstadeller till ambassadens konsulära avdelning (eller till magistraten på den senaste hemorten i Finland).

Den som fyller i blanketten ska också skriva under den (båda makarna), utan det gör en tjänsteman på konsulära avdelningen. Fyll i varje punkt i blanketten noggrant.

Anmälan om utomlands född finsk medborgare: uppge dubbla eller flerfaldiga medborgarskap. Endast ett modersmål kan registreras i befolkningsdatasystemet.

Fyll gärna i telefonnummer och/eller e-postadress i adressfältet ifall registreringsmyndigheten behöver kontakta dig.

Ambassaden tar ingen avgift för att underteckna registreringsanmälningar och intyga äktheten hos bilagor.

Adressändring

Finska medborgare som är bosatta i utlandet ska anmäla adressändring till Finland. Du kan göra flyttanmälan direkt med e-post address(at)maistraatti.fi

Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands

Reseanmälan

Skulle en krissituation inträffa fortsätter ambassaden sitt arbete och vidtar åtgärder för att ge den hjälp som förutsätts i lagen om konsulära tjänster. Denna hjälp gäller också utlandsfinländare. I första hand handlar det om att skydda finska medborgares liv och hälsa. Däremot ingår det inte i ambassadens uppgifter att skydda enskilda medborgares egendom.

I en eventuell krissituation går hjälparbetet snabbare ifall ambassaden har kontaktuppgifter till de finländare som vistas i området. Det är frivilligt att registrera sina personuppgifter hos ambassaden. Uppgifterna behandlas alltid konfidentiellt i enlighet med gällande datasekretessbestämmelser och lagen om konsulära tjänster.

Gör din reseanmälan här:

Reseanmälan

© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter