Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuus - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Palvelut suomalaisille : Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuus

Kansalaisuuden saaminen

Suomen kansalaisuus voidaan yleisimmin saada:

Syntymän perusteella. Suomalaisen äidin lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden syntyessään. Myös mikäli lapsen isä on Suomen kansalainen ja aviossa lapsen ulkomaalaisen äidin kanssa, saa lapsi Suomen kansalaisuuden (ns. legitimaatio). Ulkomailla syntyneen lapsen syntymä tulee rekisteröidä Suomen väestörekisteriin vaadittavin dokumentein.

Ilmoituksesta. Jos lapsen vanhemmat eivät ole keskenään aviossa, suomalaisen isän lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden kansalaisuusilmoituksella. Isyys on oltava vahvistettu Suomen lainsäädännön mukaan. Helmikuun 2010 jälkeen Isossa-Britanniassa syntyneen lapsen isyys vahvistetaan myös Suomessa, mikäli isän tiedot löytyvät syntymätodistuksesta. Myös entinen Suomen kansalainen voi käyttää ilmoitusmenettelyä. Kansalaisuusilmoituksesta peritään käsittelymaksu.

Lisätietoja kansalaisuusilmoituksesta Maahanmuuttovirastosta.

Syntymäpaikan perusteella.Suomessa syntyvä lapsi saa Suomen kansalaisuuden, yleensä vain mikäli hän ei ole syntyessään, tai ole syntymänsä perusteella oikeutettu, jonkin vieraan valtion kansalaisuuteen.

Hakemuksesta. Suomen kansalaisuus on mahdollista saada myös hakemuksesta mikäli tietyt kansalaistamisen edellytykset täyttyvät. Kansalaisuushakemusta ei voida panna vireille ulkomailla. Hakemuksesta peritään käsittelymaksu.

Kansalaisuus voidaan saada myös esimerkiksi adoption perusteella, jos toinen vanhemmista on Suomen kansalainen.

Lisätietoja Suomen kansalaisuudesta, erityistapauksista ja käsittelymaksuista Maahanmuuttovirastosta.

Kaksois- tai monikansalaisuus

Kaksoiskansalaisuuden (monikansalaisuuden) aiempaa laajemmin hyväksyvä kansalaisuuslaki astui voimaan 1.6.2003.

Suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta saadessaan toisen maan kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen, joka saa Suomen kansalaisuuden, ei enää tarvitse luopua aikaisemmasta kansalaisuudestaan.

Huomioitavaa on, että suomalainen voi pitää Suomen kansalaisuuden, jos monikansalaisuus hyväksytään myös siinä valtiossa, jonka kansalaisuuden hän saa. Samoin ulkomaalainen voi säilyttää aikaisemman kansalaisuutensa, jos hänen nykyisen kansalaisuusvaltionsa lainsäädäntö ei aseta estettä sille, että hän saa myös Suomen kansalaisuuden.

Näin ollen esimerkiksi lapsi voi saada kahden maan kansalaisuuden jo syntyessään, jos keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla on eri kansalaisuus. Mikäli henkilö on saanut, tai saa syntymänsä perusteella, jonkin toisen valtion kansalaisuuden, tulee hänen informoida asiasta lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä. Jos kaksoiskansalaisuus rekisteröidään myöhemmin, vaaditaan Suomen edustuston vahvistus ja virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös passista.

Kansalaisuustietojen ylläpitäminen oikein Väestörekisterissä on henkilön omalla vastuulla. Muuttunut kansalaisuustieto tulee rekisteröidä Väestörekisteriin toimittamalla alkuperäinen ja antomaassa virallisesti laillistettu todistus/päätös kansalaisuudesta (tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös) lähimpään Suomen edustustoon tai maistraattiin. Päätöksen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätietoja Maahanmuuttovirastosta ja Maistraatista.

Kansalaisuuden säilyminen 22-vuotiaana

Suomen kansalainen, jolla on myös jonkin vieraan valtion kansalaisuus, tai jonka yhteys Suomeen ei ole riittävä, voi automaattisesti menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyään.

Suomen kansalaisuuden voi säilyttää, jos henkilöllä katsotaan olevan riittävä yhteys Suomeen. Riittävä yhteys katsotaan olevan, jos:

1) henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta,

2) henkilö on asunut Suomessa tai Pohjoismaassa (Ruotsi, Tanska, Norja tai Islanti) yhteensä vähintään seitsemän vuotta ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta,

3) henkilö on ikävuosina 18–21 saanut Suomen passin,

4) henkilö on ikävuosia 18–21 suorittanut Suomessa ase- tai siviilipalveluksen,

5) henkilö on ikävuosina 18–21 ilmoittanut kirjallisesti Suomen diplomaattiselle edustustolle tai maistraatille haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden. Tämä säilyttämispyyntö on vapaamuotoinen, ja se voidaan toimittaa joko henkilökohtaisesti tai postitse.

Lisätietoja Maahanmuuttovirastosta.

Asevelvollisuus ja kaksoiskansalaisuus

Ulkomailla pysyvästi asuva, 18–30 -vuotias mies, joka on Suomen kansalainen ja, jolla on jonkin toisen valtion kansalaisuus on kutsuntavelvollinen. Jos henkilö asuu ulkomailla ja on toimittanut Suomeen lääkärinlausunnon tai muun luotettavan selvityksen terveydentilastaan oman kotikuntansa sotilasläänin esikuntaan, ei hänen tarvitse kuitenkaan osallistua kutsuntaan.

Asevelvollinen kaksoiskansalainen voidaan vapauttaa varusmiespalveluksesta, jos

1) henkilö on suorittanut varusmiespalveluksen jossain muualla,

2) henkilö on asunut viimeiset seitsemän vuotta muualla kuin Suomessa,

3) henkilöllä ei voida osoittaa tosiasiallisia siteitä Suomeen.

Yllä oleviin perusteisiin vetoavan asevelvollisen tulee tarvittaessa toimittaa selvitys omaan aluetoimistoonsa Suomeen.

Huomioitavaa on, että asevelvollinen henkilö, joka on aloittanut varusmiespalveluksen siitä huolimatta, että hänet olisi voitu yllä olevin perustein vapauttaa asevelvollisuudesta, ei voi vedota enää samoihin vapauttamisperusteisiin palveluksen aloittamisen jälkeen.

Lisäksi on syytä huomioida, että jos asevelvollinen muuttaa Suomeen alle 30-vuotiaana hän saattaa joutua varusmiespalvelukseen.

Lisätietoja Puolustusvoimista.

Asevelvollisuusikäisen (18–30-vuotias) kaksoiskansalaisen velvollisuutena on pitää Suomen väestörekisteritiedot kansalaisuuksien ja osoitteiden osalta aina ajan tasalla.

Kansalaisuuden selvittäminen

Maahanmuuttovirasto voi määrittää kansalaisuusasemasi, jos esimerkiksi

  • haluat selvittää oletko Suomen kansalainen
  • väestötietojärjestelmässä oleva kansalaisuustietosi ei ole oikein (kansalaisuutesi on muu kuin väestötietojärjestelmään rekisteröity tieto)
  • haluat selvittää huollossasi olevan lapsen kansalaisuuden.

Määrittäminen tehdään KAN_9 lomakkeella. Kansalaisuuden määrittäminen on maksullinen ja käsittelymaksu maksetaan etukäteen Maahanmuuttoviraston tilille (tai vaihtoehtoisesti suurlähetystöön).

Lisätietoja Maahanmuuttovirastosta.

Uusi kansalaisuuslaki 1.9.2011

Kansalaisuuslaki muuttui 1.9.2011. Laki sisältää myös muutoksia, jotka koskevat ulkomailla asuvia.

Entiset Suomen kansalaiset voivat jälleen hakea kansalaisuutta takaisin ilmoitusmenettelyllä. Kansalaisuuden saa riippumatta siitä, asuuko entinen Suomen kansalainen Suomessa vai ulkomailla. Ilmoitusmenettely ei koske Suomen kansalaisen jälkeläisiä.

Ulkomailla asuva voi panna kansalaisuusilmoituksen (entiset Suomen kansalaiset, suomalaisen miehen au-lapset, ottolapset) vireille millä tahansa poliisilaitoksella Suomessa. Ilmoitus voidaan myös jättää asianomaiseen eli lähinnä kotivaltion mukaan määräytyvään edustustoon eli Isossa-Britanniassa suurlähetystöön Lontoossa tai kunniakonsulaattien kautta.

Hakijana olevan lapsen puolesta hakemuksen tai ilmoituksen tekee ja jättää hänen huoltajansa tai edunvalvojansa.

Myös Suomen kansalaisuuden säilyttäminen 22 vuotta täytettäessä muuttui. Riittävä yhteys voidaan osoittaa jo pelkällä Suomen passin hakemisella 18–21 -vuotiaana.

Myös ennen 22-vuotissyntymäpäivää aloitettu varusmies- tai siviilipalvelus taikka naisten vapaaehtoinen asepalvelus estää kansalaisuuden menettämisen suoraan. Lisäksi menettämisuhkaa ei ole niillä, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta.

Lisätietoja Maahanmuuttovirastosta.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 23.7.2018


© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot