Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen Lontoon Instituutti - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Suomi Britanniassa : The Finnish Institute in London

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen Lontoon Instituutti

finninst_logo_lon_slSuomen Lontoon Instituutti toimii kotimaisena asiantuntija- ja yhteystahona Britannian ja Irlannin Tasavallan kulttuuri-, tiede- ja koulutusmaailmaa koskevissa asioissa ja edistää maiden välisiä suhteita edellä mainituilla aloilla. 

Instituutti toteuttaa tarkoitustaan käynnistämällä ja tukemalla hankkeita sekä tiedottamalla niistä kohderyhmilleen. Instituutti myös neuvoo ja avustaa yhteistyökumppaneitaan yhteisissä hankkeissa sekä tarjoaa tietotaitoa suhteiden solmimisessa alan toimijoihin.

Instituutti aloitti toimintansa vuonna 1991 ja on yksityinen, säätiöpohjainen organisaatio, joka nauttii Opetus- ja Kulttuuriministeriön vuosittaista toiminta-avustusta työskentelylleen.

Taide

Instituutin taidepuolen toiminta keskittyy sekä nykytaiteeseen että populaarikulttuuriin taiteen kaikilla aloilla. Taiteen hankkeiden tavoitteena on edistää suomalaisten taiteilijoiden ja taiteen ammattilaisten yhteyksiä Britanniassa ja Irlannissa sekä lisätä suomalaisen taiteen näkyvyyttä ja vientimahdollisuuksia mainituissa maissa.

Taideohjelmaan kuuluu myös taiteen ammattilaisille suunnattuja koulutustapahtumia sekä tiedotusta ja konsultointia maiden kulttuuriorganisaatioiden rakenteista ja toimintatavoista.

Tiede

Instituutin tiedeohjelman lähtökohtana on Britanniassa, Irlannissa ja Suomessa eri tieteenalojen piirissä käytävä yhteiskunnallinen ja ajankohtainen keskustelu. Erityistä huomiota kiinnitetään uusien yhteistyötahojen ja yhteistyömuotojen luomiseen ja instituutin kontaktipinnan laajentamiseen nimenomaan yhteiskuntatutkimuksen ja koulutuksen alueilla.

Instituutti myös välittää opiskelijoille, oppilaitoksille ja eri alojen keskusjärjestöille tietoa koulutuksesta, harjoittelusta ja tutkimuksesta Suomessa, Britanniassa sekä Irlannissa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.2.2017


© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot