Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster - Finlands ambassad, London : Konsulatets tjänster : Konsulära tjänster

FINLANDS AMBASSAD, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-post: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsulära tjänster

Ambassadens konsulära avdelning hjälper finska medborgare som hamnat i en nödsituation och ger råd och information i frågor som rör finländska myndigheter och enskildas rättssäkerhet, som t.ex. familjerättsfrågor. På konsulära avdelningen kan du också få information om brittiska myndigheters verksamhet och tjänster.

Kundservice

På konsulära avdelningen kan du bl.a. få hjälp i passfrågor, notariatärenden och vissa juridiska ärenden. Utländska medborgare kan vända sig till konsulatet med frågor som gäller inresetillstånd. Konsulatet bistår andra finländska myndigheter t.ex. i ärenden som gäller medborgarskap, befolkningsregistret, värnplikt, familjerätt och förhandsröstning.

I nödsituationer utanför kontorstid ring journumret till utrikesministeriet i Helsingfors: +358 9 1605 5555 (24/7).

Finlands ambassader och konsulat kan

 • ge information om hur man för över pengar via bank eller annat överföringsföretag (t.ex. Western Union)
 • förmedla pengar för att hjälpa nödställda
 • hjälpa personer som drabbats av sjukdom, olycka eller brott att få sjukvård eller annan nödvändig hjälp
 • utfärda pass för hemresa (ifall ditt pass kommit bort, blivit stulet, förstörts eller om giltighetstiden gått ut)
 • kontakta försäkringsbolag i händelse av sjukdom eller dödsfall
 • hjälpa personer som råkat i nöd- och krissituationer eller frihetsberövats att komma i kontakt med anhörig

Finlands ambassader och konsulat kan inte

 • agera i strid mot stationeringslandets lagstiftning
 • åta sig uppgifter som andra myndigheter ansvarar för
 • betala hotellräkningar, sjukhusräkningar eller andra räkningar, böter eller borgen
 • betala utgifter och arvoden för advokat eller tolk
 • lämna säkerheter eller utfärda betalningsförbindelser
 • fungera som advokat eller juridisk rådgivare
 • ingripa i handläggningen av mål i rätten eller påverka innehållet i ett domstolsbeslut
 • få en anhållen eller häktad frigiven

Honorärkonsulat

Honorärkonsulaten kan hjälpa dig att komma i kontakt med lokala myndigheter eller närmaste finska ambassad eller konsulat. Honorärkonsulaten har endast begränsade möjligheter att hjälpa. Man kan inte lämna in pass- eller visumansökningar till honorärkonsulaten.

Finlands honorärkonsulat i Storbritannien

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden koordinerar de konsulära ärendena vid utlandsrepresentationerna och fungerar som kontaktpunkt för representationerna.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Uppdaterat 29.2.2016


© Finlands ambassaden, London | Kontaktuppgifter