Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyjä kysymyksiä - Suomen suurlähetystö, Lontoo : Usein kysytyt kysymykset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lontoo

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Puh. +44-20-7838 6200
S-posti: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet Britannian EU-kansanäänestykseen ja EU-eroon liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä tänne. 

Passi

Miten passia anotaan?

Passia anotaan ulkomailla aina henkilökohtaisesti suurlähetystössä (tai Suomessa poliisilaitoksella). Passianomukseen tarvitaan passi, viimeaikainen passikuva ja maksu. Alaikäisen passianomukseen tarvitaan lisäksi kaikkien huoltajien suostumus sekä heidän passit tai passikopiot.

Passiohjeet

Voinko anoa uutta passia postitse?

Passia voi anoa suurlähetystössä vain henkilökohtaisesti, myös silloin kun anojana on lapsi. Britanniassa passia voidaan anoa ainoastaan suurlähetystössä Lontoossa. Passinhakija tunnistetaan, anomus täytetään ja allekirjoitetaan virkailijan läsnäollessa sekä kaikilta 12-vuotta täyttäneiltä hakijoilta tallennetaan myös sormenjäljet.

Suomessa passia voidaan anoa poliisiasemilla, jolloin myös sähköinen hakemus voi olla mahdollinen. Lisätietoja poliisin sivuilta.

Milloin voin anoa passia? Tarvitseeko aika varata etukäteen?

Konsuliyksikön asiakaspalveluajat ja online-ajanvaraus löytyvät sivuiltamme:

Ajanvaraus passi- ja notaariasiat

Voinko ottaa passikuvan suurlähetystössä?

Suurlähetystössä ei ole mahdollisuutta ottaa valokuvia.

Kuinka pitkään passini tulee olla voimassa matkan jälkeen?

EU-alueella (mukaan lukien Iso-Britannia) matkustaessa Suomen passin tulee olla voimassa ainoastaan koko matkan ajan. Kolmen tai kuuden kuukauden voimassaoloaika koskee yleensä kaukokohteita, mutta passin vaadittu voimassaoloaika ja viisumivaatimukset tulisi aina tarkistaa etukäteen esimerkiksi kohdemaan suurlähetystöstä hyvissä ajoin ennen matkaa.

Britannian maahantulosäännöistä löydät tietoa täältä: Gov.uk: Entering the UK

Hyödyllisiä lisätietoja lentomatkustamisesta sekä passi- ja viisumivaatimuksista löytyy myös IATA:n sivuilta.

Voivatko passiini merkityt alaikäiset lapseni matkustaa ilman omaa passia?

Elokuun 2006 jälkeen myönnettyihin passeihin ei ole voinut enää merkitä lapsia. Huomioitavaa on, että 25.6.2012 lähtien lapsen oikeus matkustaa vanhemman passilla päättyi eli lapsille on anottava aina oma passi.

Miksi passit ovat voimassa vain viisi vuotta?

Elokuun 2006 jälkeen myönnetyt biometriset passit ovat voimassa vain viisi vuotta. Näin pyritään takaamaan mm. mikrosirun toimivuus, passinhaltijan tunnistettavuus sekä passin erilaiset turvatekijät.

Kuinka nopeasti voin saada passin?

Passin normaali käsittelyaika on noin 1-2 viikkoa. Kiireellisissä tapauksissa passin tilaaminen pikapassina nopeuttaa käsittelyä.

Väliaikainen passi voidaan tehdä odottaessa tai saman päivän aikana, mikäli henkilön matkatarve sitä todella vaatii. Väliaikainen passi myönnetään pääsääntöisesti vain kotimatkaa varten varastetun tai kadonneen passin tilalle.

Passini on varastettu/kadonnut, pääsenkö palaamaan takaisin Suomeen?

Suomen kansalainen voi pääsääntöisesti palata takaisin kotimaahansa, jos hän pystyy esittämään lentoyhtiölle jonkin kuvallisen henkilötodistuksen (ajokortti, passikopio) sekä rikosilmoituksen passin varastamisesta/katoamisesta. Lentoyhtiölle tulee aina ilmoittaa etukäteen asiasta. Mikäli lentoyhtiö vaatii passia, niin suurlähetystö voi myöntää väliaikaisen passin kotimatkaa varten.

Voiko henkilökorttia tai ajokorttia anoa suurlähetystössä?

1.1.2017 alkaen myös henkilökorttia voi anoa Suomen Lontoon-suurlähetystössä. Ajokorttia tulisi anoa siinä EU-maassa, jossa asutaan pysyvästi. Britanniassa ajokorttia anotaan DVLA:n kautta.

Lisätietoja Henkilökortti.

Olen muuttanut nimeni, kuinka vaihdan nimeni passiin?

Nimenmuutos tai avioliiton yhteydessä tapahtunut sukunimenmuutos tulee aina ensin rekisteröidä Suomeen Väestörekisteriin. Vasta kun uusi nimi on rekisteröity, voidaan anoa uutta passia. Lisätietoja Rekisteröinnit väestörekisteriin.

Alaikäinen lapseni matkustaa yksin (tai ilman toista huoltajaa) Britanniaan, tarvitaanko huoltajilta suostumusta matkalle?

Kun alaikäinen lapsi matkustaa ulkomaille ilman huoltajia (tai vain toisen huoltajan kanssa), on suositeltavaa ottaa matkalle mukaan huoltajien lupa, jonka voi tarvittaessa esittää kohdemaan viranomaisille.

Lisätietoja:
Ulkoministeriö: Lapselle huoltajien lupa lomamatkalle 
UK Gov: Children travelling to the UK

Viisumi

Tarvitsenko viisumin Britanniaan?

Britannian maahantulosäännöistä löydät tietoa täältä: Gov.uk: Entering the UK. Suomen kansalainen ei tällä hetkellä tarvitse viisumia matkustaessaan Britanniaan. Matkaa varten tarvitaan voimassaoleva passi tai henkilökortti.

Suomessa oleskeluluvalla asuva ulkomaalainen saattaa tarvita viisumin Britanniaan. Lisätietoja viisumivaatimuksista Britanniaan UK Visas and Immigration

Tietoja Britanniaan matkustamisesta sopimuksettoman eron tilanteessa 29.3.2019 jälkeen, mukaan lukien vierailu, opiskelu, työnteko ja perheen luokse muutto, löydät täältä: Gov.uk: Guidance – European Temporary Leave to Remain in the UK.

Olen muuttamassa Britanniaan, tarvitsenko oleskeluluvan?

EU-alueella on henkilöiden vapaa liikkuvuus, mikä tarkoittaa sitä, että Suomen kansalainen voi oleskella, tehdä työtä ja opiskella toisessa EU-maassa ilman erillistä oleskelulupaa. 

Britanniassa yli kolme kuukautta oleskeleva EU-kansalainen voi rekisteröidä oleskeluoikeutensa. Lisätietoja: Existing UK residence documents for EU citizens

Tietoja EU-kansalaisten asemasta ja oikeuksista Britanniassa sekä rekisteröitymisestä löydät Britannian sisäministeriön, Home Officen, sivuilta: Gov.uk: Settled and pre-settled status for EU citizens and their families.

Britannian maahantulosäännöistä löydät tietoa täältä: Gov.uk: Entering the UK

Tarvitsen Schengen-viisumin Suomeen. Kuinka viisumia anotaan?

Schengen-viisumia anotaan henkilökohtaisesti joko kotimaassa tai oleskelumaassa. Kun matkakohde on Suomi, niin hakemus käsitellään Suomen edustustossa. Britanniassa Schengen-viisumia Suomeen haetaan Viisumikeskuksen kautta.

Lisätietoja:
Schengen-viisumi
Suomen viisumikeskukset Isossa-Britanniassa

Kansalaisuus

Miten lapseni saa Suomen kansalaisuuden?

Nykyisen Suomen kansalaisuuslain mukaan suomalaisen äidin lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden. Suomalaisen isän lapsi saa myös automaattisesti Suomen kansalaisuuden, mutta vain jos vanhemmat ovat keskenään avioliitossa (ja avioliitto on rekisteröity väestörekisteriin).

Ulkomailla syntyneen Suomen kansalaisen syntymä tulee aina rekisteröidä väestörekisteriin. Jos lapselle anotaan passia, anomus voidaan käsitellä vasta rekisteröinnin valmistuttua.

Lisätietoja Kansalaisuus ja Rekisteröinnit väestörekisteriin sekä Maahanmuuttovirasto: Suomen kansalaisuus.

Voinko saada myös Britannian tai jonkin muun valtion kansalaisuuden?

Suomi hyväksyy kaksois- ja monikansalaisuuden. Kansalaisuutta anotaan aina paikallisen viranomaisen kautta, Britanniassa Home Office. Muuttuneet kansalaisuustiedot tulee pitää ajan tasalla eli rekisteröidä Suomen väestörekisteriin. Lisätietoja Kansalaisuus.

UK Gov: Become a British citizen 
Maahanmuuttovirasto: Suomen kansalaisuus

Olen saanut Britannian kansalaisuuden, miten ilmoitan asiasta?

Kansalaisuustietojen ylläpitäminen oikein Suomen väestörekisterissä on henkilön omalla vastuulla. Muuttunut kansalaisuustieto tulee rekisteröidä toimittamalla alkuperäinen ja antomaassa virallisesti laillistettu todistus/päätös kansalaisuudesta (tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös) lähimpään Suomen edustustoon tai maistraattiin. Päätöksen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Suositeltavaa on myös alkuperäisen Britannian passin esittäminen, mikäli sellainen jo on.

Kaksois- tai monikansalaisen nuoren henkilön (18 - 21 -vuotias) tulee myös huolehtia Suomen kansalaisuuden säilyttämisestä 22-vuotiaana.

Maistraatti: Uusi kansalaisuus

Rekisteröintiasiat

Olen Suomen kansalainen ja minulle on syntynyt lapsi Britanniassa, pitääkö minun ilmoittaa asiasta ja kuinka saan lapselleni passin/henkilökortin?

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen rekisteröidään väestörekisteriin sivuiltamme löytyvän ohjeistuksen mukaisesti Rekisteröinnit väestörekisteriin

Huomioithan myös Suomen kansalaisuuden edellytykset: Kansalaisuus

Sen jälkeen kun syntymän rekisteröinti on valmis ja lapsella on suomalainen henkilötunnus, voidaan hänelle tehdä passi- tai henkilökorttihakemus henkilökohtaisesti suurlähetystön konsuliyksikössä. Lisätietoja hakemuksesta: Passi

Olen mennyt naimisiin/eronnut Britanniassa, pitääkö minun ilmoittaa asiasta Suomen viranomaisille?

Kyllä. Kaikilla Suomen kansalaisilla on velvollisuus ilmoittaa heidän rekisteritiedoissaan tapahtuneista muutoksista, myös jos pysyvä asuinpaikka on ulkomailla. Lisätietoja Rekisteröinnit väestörekisteriin.

Olen muuttanut uuteen osoitteeseen, pitääkö minun ilmoittaa asiasta?

Kyllä. Myös pysyvästi tai tilapäisesti ulkomailla asuvilla Suomen kansalaisilla on velvollisuus ilmoittaa osoitetietonsa. Lisätietoja Rekisteröinnit väestörekisteriin.

Olen muuttanut nimeni. Miten toimin?

Kaikista henkilö- ja rekisteritietoihin tulleista muutoksista tulisi ilmoittaa aina Väestörekisteriin. Mikäli nimenmuutos johtuu avioliitosta tai avioerosta, tehdään nimenmuutos rekisteri-ilmoituksen yhteydessä. Lisätietoja Rekisteröinnit väestörekisteriin.

Britanniassa nimenmuutos voidaan tehdä myös Deed Pollin kautta. Tällöin Deed Poll dokumentti apostille legalisoidaan ja rekisteröidään suurlähetystön kautta Suomeen. Lisätietoja: Change of name by Deed Poll.

Kun uusi nimi on vahvistettu muuttuneen Väestörekisterissä, niin voidaan myös anoa uutta passia uudella nimellä. Lisätietoja Passi.

Muut asiat

Tarvitsen elossaolo- tai virkatodistuksen, mistä saan sen Britanniassa?

Suomen suurlähetystö voi esimerkiksi perunkirjoitusta varten kirjoittaa elossaolotodistuksen. Myös Suomen kunniakonsuli tai paikallinen julkinen notaari (Notary Public) voi tehdä vastaavan todistuksen (Certificate of Life, Affidavit Certificate). Todistus kirjoitetaan vain henkilökohtaisesti, ja siihen tarvitaan voimassaoleva passi sekä osoitetodistus. Todistuksesta peritään notaarimaksu.

Tarvitsen Suomesta tietoja mahdollisesta rikosrekisteristäni työnantajaa varten, kuinka toimia?

Tietoja omasta rikosrekisteristään (ns. rikostaustaote) tulisi tiedustella henkilökohtaisesti suoraan Oikeusrekisterikeskuksen kautta: Oikeusrekisterikeskus.

Mistä löydän lisätietoja koskien matkustamista lääkkeiden kanssa ja lääkerajoituksia?

Matkustaessa lääkkeet tulisi kuljettaa aina alkuperäispakkauksessa, ja pakata lääkkeet käsimatkatavaroihin. Myös resepti tai niitä vastaava asiakirja tulisi olla matkalla mukana. Lisäksi tulisi selvittää huolella etukäteen mahdolliset lääkerajoituksista kohdemaassa.

Lisätietoja:
Fimea: Matkailijan lääkkeet 
Kela: Lääkkeet ja matkustaminen 
UK Gov: Travelling with controlled drugs

Haluan avioitua Suomessa/Britanniassa, kuinka toimia?

Avioitumista varten henkilön tulee osoittaa henkilöllisyytensä ja esteettömyytensä avioitua. Jos henkilö asuu pysyvästi Suomessa, tai hänen asuinpaikkansa on ollut siellä viime vuosina, tulee hänen olla yhteydessä asuinpaikkansa maistraattiin saadakseen esteettömyystodistuksen. Britanniassa esteettömyystodistusta (Certificate of Non-impediment, No Trace Letter) voi tiedustella paikallisesta rekisteritoimistosta. Jos rekisteritoimisto ei sellaista voi kirjoittaa, niin voi henkilö olla yhteydessä julkiseen notaariin (Notary Public)ja vannoa olevansa esteetön. Todistukseen voidaan vaatia erillinen legalisointi.

Lisätietoja avioitumisesta Britanniassa: Citizens Advice
Lisätietoja avioitumisesta Suomessa: Maistraatti

Haluan tehdä työharjoitteluni Britanniassa, voinko hakea harjoitteluun suurlähetystöön?

Suurlähetystö tarjoaa 3–5 kuukauden harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille julkisuusdiplomatia osastolla, poliittisella ja talouspoliittisella osastolla sekä konsulaatissa. Avoimista harjoittelupaikoista ilmoitetaan suoraan korkeakouluihin ja/tai www.aarresaari.net -sivustolla. Voit lähettää myös avoimen harjoitteluhakemuksen suurlähetystöön.

Suurlähetystö ei välitä työ-, työssäoppimis- tai harjoittelupaikkoja muihin kohteisiin eikä valitettavasti voi auttaa niiden hankkimisessa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 11.2.2019


© Suomen suurlähetystö, Lontoo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot